Cennik

Gdańsk Helios Forum

Seanse repertuarowe

Nawet 10zł taniej!

4 dni i więcej

do seansu

3 dni

do seansu

2 dni

do seansu

1 dzień

do seansu

w dniu

seansu

Bilet na film
SuperWtorek
PLN 19.90
PLN 22.90
PLN 25.90
PLN 27.90
PLN 29.90
PLN 16.90
PLN 16.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Wydarzenia Specjalne

Nawet 10zł taniej!

4 dni i więcej

do seansu

3 dni

do seansu

2 dni

do seansu

1 dzień

do seansu

w dniu

seansu

Kino Konesera
Helios dla Dzieci (Event)
Poranki Filmowe
Helios na scenie (film)
Kultura Dostępna
PLN 19.90
PLN 22.90
PLN 25.90
PLN 27.90
PLN 29.90
PLN 19.90
PLN 22.90
PLN 25.90
PLN 27.90
PLN 29.90
PLN 19.90
PLN 21.90
PLN 24.90
PLN 26.90
PLN 28.90
PLN 19.90
PLN 22.90
PLN 25.90
PLN 27.90
PLN 29.90
PLN 12.90
PLN 12.90
Dopłata internetowa 1,50 zł / 1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Muzyka, teatr, opera

Nawet 17zł taniej!

15 dni i więcej

do seansu

8-14 dni

do seansu

1-7 dni

do seansu

w dniu

seansu

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

muzyka/teatr
opera livestream
wydarzenie livestream
wystawa/sztuka
balet livestream
PLN 34.90
PLN 38.90
PLN 40.90
PLN 44.90
PLN 33.90
PLN 68.90
PLN 71.90
PLN 74.90
PLN 77.90
PLN 67.90
PLN 69.90
PLN 71.90
PLN 75.90
PLN 79.90
Nie dotyczy
PLN 25.90
PLN 28.90
PLN 30.90
PLN 33.90
PLN 24.90
PLN 43.90
PLN 48.90
PLN 53.90
PLN 59.90
PLN 42.90
Dopłata internetowa 1,50 zł / 1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet

Kino Kobiet

Nawet 10zł taniej!

15 dni i więcej

do seansu

8 - 14 dni

do seansu

4-7 dni

do seansu

1 -3 dni

do seansu

w dniu

seansu

Kino Kobiet
dopłata za event
dopłata za event przy grupie powyżej 10 osób
PLN 19.90
PLN 22.90
PLN 25.90
PLN 27.90
PLN 29.90
PLN 9.00
PLN 9.00
PLN 6.00
PLN 6.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet

Anime

Nawet 10zł taniej!

15 dni i więcej

do seansu

8 - 14 dni

do seansu

4-7 dni

do seansu

1 -3 dni

do seansu

w dniu

seansu

Helios Anime
PLN 19.90
PLN 22.90
PLN 25.90
PLN 27.90
PLN 29.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Maratony Filmowe

Nawet 8zł taniej!

7 dni i więcej

do seansu

4-6 dni

do seansu

1-3 dni

do seansu

w dniu

seansu

Nocny Maraton Filmowy
Mini Maraton
PLN 32.90
PLN 34.90
PLN 36.90
PLN 40.90
PLN 27.90
PLN 29.90
PLN 31.90
PLN 35.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Helios Sport

Nawet 11zł taniej!

7 dni i więcej

do seansu

3-6 dni

do seansu

1-2 dni

do seansu

w dniu

seansu

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

Dokument Sportowy
PLN 25.90
PLN 28.90
PLN 31.90
PLN 35.90
PLN 24.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Helios Sport

Nawet 11zł taniej!

4 dni i więcej

do seansu

2-3 dni

do seansu

1 dzień

do seansu

w dniu

seansu

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

LIVE STREAM Premium
PLN 22.90
PLN 26.90
PLN 29.90
PLN 32.90
PLN 21.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Seanse repertuarowe

Nawet 10zł taniej!

4 dni i więcej

do seansu

Bilet na film

SuperWtorek

PLN 19.90
PLN 16.90

3 dni

do seansu

Bilet na film

SuperWtorek

PLN 22.90
PLN 16.90

2 dni

do seansu

Bilet na film

SuperWtorek

PLN 25.90
PLN 16.90

1 dzień

do seansu

Bilet na film

SuperWtorek

PLN 27.90
PLN 16.90

w dniu

seansu

Bilet na film

SuperWtorek

PLN 29.90
PLN 16.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Wydarzenia Specjalne

Nawet 10zł taniej!

4 dni i więcej

do seansu

Kino Konesera

Helios dla Dzieci (Event)

Poranki Filmowe

Helios na scenie (film)

Kultura Dostępna

PLN 19.90
PLN 19.90
PLN 19.90
PLN 19.90
PLN 12.90

3 dni

do seansu

Kino Konesera

Helios dla Dzieci (Event)

Poranki Filmowe

Helios na scenie (film)

Kultura Dostępna

PLN 22.90
PLN 22.90
PLN 21.90
PLN 22.90
PLN 12.90

2 dni

do seansu

Kino Konesera

Helios dla Dzieci (Event)

Poranki Filmowe

Helios na scenie (film)

Kultura Dostępna

PLN 25.90
PLN 25.90
PLN 24.90
PLN 25.90
PLN 12.90

1 dzień

do seansu

Kino Konesera

Helios dla Dzieci (Event)

Poranki Filmowe

Helios na scenie (film)

Kultura Dostępna

PLN 27.90
PLN 27.90
PLN 26.90
PLN 27.90
PLN 12.90

w dniu

seansu

Kino Konesera

Helios dla Dzieci (Event)

Poranki Filmowe

Helios na scenie (film)

Kultura Dostępna

PLN 29.90
PLN 29.90
PLN 28.90
PLN 29.90
PLN 12.90
Dopłata internetowa 1,50 zł / 1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Muzyka, teatr, opera

Nawet 17zł taniej!

15 dni i więcej

do seansu

muzyka/teatr

opera livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

balet livestream

PLN 34.90
PLN 68.90
PLN 69.90
PLN 25.90
PLN 43.90

8-14 dni

do seansu

muzyka/teatr

opera livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

balet livestream

PLN 38.90
PLN 71.90
PLN 71.90
PLN 28.90
PLN 48.90

1-7 dni

do seansu

muzyka/teatr

opera livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

balet livestream

PLN 40.90
PLN 74.90
PLN 75.90
PLN 30.90
PLN 53.90

w dniu

seansu

muzyka/teatr

opera livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

balet livestream

PLN 44.90
PLN 77.90
PLN 79.90
PLN 33.90
PLN 59.90

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

muzyka/teatr

opera livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

balet livestream

PLN 33.90
PLN 67.90
Nie dotyczy
PLN 24.90
PLN 42.90
Dopłata internetowa 1,50 zł / 1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet

Kino Kobiet

Nawet 10zł taniej!

15 dni i więcej

do seansu

Kino Kobiet

dopłata za event

dopłata za event przy grupie powyżej 10 osób

PLN 19.90
PLN 9.00
PLN 6.00

8 - 14 dni

do seansu

Kino Kobiet

dopłata za event

dopłata za event przy grupie powyżej 10 osób

PLN 22.90
PLN 9.00
PLN 6.00

4-7 dni

do seansu

Kino Kobiet

dopłata za event

dopłata za event przy grupie powyżej 10 osób

PLN 25.90
PLN 9.00
PLN 6.00

1 -3 dni

do seansu

Kino Kobiet

dopłata za event

dopłata za event przy grupie powyżej 10 osób

PLN 27.90
PLN 9.00
PLN 6.00

w dniu

seansu

Kino Kobiet

dopłata za event

dopłata za event przy grupie powyżej 10 osób

PLN 29.90
PLN 9.00
PLN 6.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet

Anime

Nawet 10zł taniej!

15 dni i więcej

do seansu

Helios Anime

PLN 19.90

8 - 14 dni

do seansu

Helios Anime

PLN 22.90

4-7 dni

do seansu

Helios Anime

PLN 25.90

1 -3 dni

do seansu

Helios Anime

PLN 27.90

w dniu

seansu

Helios Anime

PLN 29.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Maratony Filmowe

Nawet 8zł taniej!

7 dni i więcej

do seansu

Nocny Maraton Filmowy

Mini Maraton

PLN 32.90
PLN 27.90

4-6 dni

do seansu

Nocny Maraton Filmowy

Mini Maraton

PLN 34.90
PLN 29.90

1-3 dni

do seansu

Nocny Maraton Filmowy

Mini Maraton

PLN 36.90
PLN 31.90

w dniu

seansu

Nocny Maraton Filmowy

Mini Maraton

PLN 40.90
PLN 35.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Helios Sport

Nawet 11zł taniej!

7 dni i więcej

do seansu

Dokument Sportowy

PLN 25.90

3-6 dni

do seansu

Dokument Sportowy

PLN 28.90

1-2 dni

do seansu

Dokument Sportowy

PLN 31.90

w dniu

seansu

Dokument Sportowy

PLN 35.90

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

Dokument Sportowy

PLN 24.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Helios Sport

Nawet 11zł taniej!

4 dni i więcej

do seansu

LIVE STREAM Premium

PLN 22.90

2-3 dni

do seansu

LIVE STREAM Premium

PLN 26.90

1 dzień

do seansu

LIVE STREAM Premium

PLN 29.90

w dniu

seansu

LIVE STREAM Premium

PLN 32.90

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

LIVE STREAM Premium

PLN 21.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

W repertuarze kin Helios znajdują się filmy z oznaczeniem kategorii wiekowej. Kategorie wiekowe mają charakter wyłącznie rekomendacji, gdyż w Polsce nie istnieje żaden organ, który ustalałby kategorie wiekowe w stosunku do filmów wyświetlanych w naszym kraju. Wskazania kategorii wiekowej dokonuje Helios na podstawie rekomendacji przekazanych przez dystrybutorów, jak również kierując się kwalifikacjami filmu w krajach posiadających przepisy prawne dotyczące tej materii, opisami filmów i wskazówkami dotyczącymi sugerowanego wieku widza. Odpowiedzialność za udział osoby niepełnoletniej w projekcji ponoszą jej opiekunowie prawni/przedstawiciele ustawowi.

Dopłata internetowa: 1,5 zł/1 bilet

Jest to dodatkowo dopłata typu serwisowego doliczana do każdego biletu zakupionego przez stronę internetową www.helios.pl lub przez aplikację mobilną Helios

Informacja dotycząca filmów 3D

Aby obejrzeć film 3D, niezbędne są specjalne okulary 3D – do nabycia w kasach kina. Cena biletu nie zawiera opłaty za okulary 3D. Jest ona doliczana w trakcie zakupu biletu na seans, a okulary wręczane są w kasie biletowej. Po obejrzeniu filmu nie wyrzucaj okularów. Zabierz je ze sobą na kolejny seans 3D, a nie będziesz ponosić opłaty za okulary 3D przy zakupie biletu na inne filmy w tej technologii.

Jeżeli Twoje okulary 3D ulegną zarysowaniu lub odbarwieniu, postrzeganie efektu trójwymiaru może być utrudnione. Prosimy o sprawdzenie, czy okulary 3D nie są uszkodzone lub zarysowane zaraz po zakupie. Okulary używane nie podlegają reklamacji. Informujemy, że okulary 3D mogą nie działać w innym kinie niż to, w którym zostały zakupione.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.Załączniki

Informacje dotyczące korzystania z karty Dużej Rodziny w sieci kin Helios

Format pdf, rozmiar pliku 1.60Kb