Helios.pl

Twoje miasto. Twoje kino.

Polityka prywatności

JAKIE DANE UŻYTKOWNIKÓW SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE W SERWISIE INTERNETOWYM HELIOS.PL?

DEFINICJE

AdministratorHelios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318), ul. Sienkiewicza 82/84.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisywydawane przez Administratora serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne, do których stosuje się niniejszą Politykę, wykazane poniżej:

Kino Helios Polska https://www.facebook.com/HeliosPolska/

Kino Helios https://www.tiktok.com/@kino_helios

Kino Helios Official https://www.instagram.com/kino_helios_official/

Helios dla Dzieci https://www.facebook.com/HeliosDlaDzieci/

Helios dla Szkoły https://www.facebook.com/HeliosDlaSzkoly/

Helios na Scenie https://www.facebook.com/HeliosNaScenie/

Kino Kobiet https://www.facebook.com/KinoKobiet/

Kino Konesera https://www.facebook.com/KinoKonesera/

Nocne Maratony Filmowe https://www.facebook.com/NocneMaratonyFilmowe/

Kino Kobiet https://www.instagram.com/kino_kobiet/

Aplikacja Kino Helios  AppStore, Google Play

Portal internetowy helios.pl

Profil Lindedin https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Użytkownikkażda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

Zaufani Partnerzy: podmioty, z którymi Administrator współpracuje tworząc Serwisy, w tym: reklamodawcy, pośrednicy, podmioty działające na rynku e-commerce, firmy badawcze, z uwzględnieniem podmiotów pełniących rolę współadministratorów. Administrator podejmuje współpracę z partnerami rekomendowanymi przez międzynarodową organizację Interactive Advertising Bureau, partnerami Google lub innymi partnerami. Aby zapoznać się z listą Zaufanych Partnerów skorzystaj z Przycisku Ustawienia Prywatności.

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przycisk Ustawienia Prywatności: udostępniony przez Administratora przycisk lub odnośnik umożliwiający wywołanie okna z funkcjonalnościami, za pomocą których Użytkownik może zadecydować o procesach przetwarzania swoich Danych Osobowych przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów, w tym: udzielić zgody na przetwarzanie Danych, odmówić jej udzielenia, ograniczyć jej zakres np. do określonych celów lub określonych podmiotów, wycofać udzieloną zgodę, jak również, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Danych w oparciu o uzasadniony interes danego administratora. Przycisk „Zgody” odnajdziesz na stronach naszych serwisów internetowych w stopce (stopki szukaj na dole każdej strony internetowej), a w aplikacjach mobilnych - w zakładce Konto.

Działamy w oparciu i przy wykorzystaniu narzędzi bazujących na rozwiązaniach organizacji branżowej IAB (Interactive Advertising Bureau) Europe, przestrzegając standardu TCF 2.0 (Transparency & Consent Framework). Korzystamy z systemów zarzadzania zgodami (Consent Management Platforms) zarejestrowanych na liście CMP prowadzonej przez IAB Europe pod numerem 28 https://iabeurope.eu/cmp-list.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta lub profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie lub utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów - zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Jeżeli Administrator umożliwia logowanie się do konta w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Google, Instagram), i Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Składanie zamówień (zakup towaru lub usługi)

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania konta
w Serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

Program HDS

Administrator przetwarza dane osobowe realizując program HDS, do którego można dołączyć dobrowolnie spełniając przewidziane regulaminem programu kryteria.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji członków programu oraz realizacji programu HDS – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Personalizacja i dostosowywanie treści

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań mających na celu dostosowywanie treści, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści, które są dostosowane do jego deklarowanych preferencji;
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści odpowiadających jego geolokalizacji (treści o charakterze lokalnym);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści do zainteresowań Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

Monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren zarządzany przez Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów.

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

Zbieranie danych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

Reklama

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Reklama behawioralna

Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Remarketing

Administrator korzysta z Google AdWords Remarketing, gdzie reklamujemy witrynę w wynikach wyszukiwania Google, a także na stronach trzecich. Usługodawcą jest Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Google zapisuje cookie w przeglądarce Twojego urządzenia, które automatycznie przez pseudonim pliku Cookiem-ID na podstawie odwiedzonych przez Użytkownika stron, dopasuje zgodną z jego zainteresowaniami reklamę. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora dot. optymalnego wprowadzania w rynek naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Każde dalsze przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy, jeżeli Użytkownik wyraził wobec Google zgodę, by jego historia przeglądania Internetu i aplikacji została powiązana z jego kontem Google, a informacje z konta Google zostały użyte do spersonalizowania wyświetlanych reklam. Jeżeli podczas wizyty na stronie internetowej Serwisu Użytkownik jest zalogowany w Google, Google wykorzystuje jego dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania listy odbiorców remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo powiąże dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupę odbiorców.

Można wyłączyć na stałe zapis plików cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: www.google.com/settings/ads/onweb/

Więcej informacji znajdziesz https://policies.google.com/technologies/ads?Hl=pl/

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. ) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, wiadomości MMS/SMS lub drogą telefoniczną wymaga Twojej zgody, przewidzianej w przepisach, regulujących takie działania marketingowe (art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Jeżeli ją wyrażasz, to podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego jest nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, na który wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegający na promowaniu produktów i usług własnych lub naszych partnerów, wynikający z powyższej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania Twoich Danych w celach marketingu bezpośredniego przed jej cofnięciem. Aby cofnąć zgodę skorzystaj z udostępnionych przez nas funkcjonalności albo skontaktuj się z nami (dane kontaktowe znajdziesz w wybranym Serwisie).

Oferty dedykowane i promocje

 • Niektóre oferty i promocje są kierowane do wybranych użytkowników. Wyświetlając Ci takie oferty i promocje przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. uzasadnionego interesu administratora polegającego na weryfikacji czy spełniasz warunki dla danej promocji, czy dedykowanej oferty.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

W zakresie, w jakim Administrator korzysta z narzędzia Facebook custom audience, czyli reklam kierowanych do naszych klientów, dochodzi do współadministratorowania danymi osobowymi Użytkowników pomiędzy Administratorem oraz Facebook Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć na stroniehttps://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Facebook Chatbots 

Administrator korzysta z Facebook Chatbots, które to zautomatyzowane programy zintegrowane z platformą Facebook Messenger, które symulują ludzkie rozmowy z Użytkownikami. Wykorzystując sztuczną inteligencję (AI) i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), boty te mogą rozumieć i odpowiadać na zapytania Użytkowników, dostarczać informacji, oferować wsparcie klienta, a nawet wykonywać określone zadania. 

Dane, które Użytkownik przekazuje korzystając z bota, przetwarzane są przez Facebook zgodnie z polityką prywatności tego portalu społecznościowego.

Wyłączenie logowania za pomocą Facebooka, konta Google, konta Apple-ID.

Informacje dotyczące odłączenia konta Facebooka od innych aplikacji dostępne są na stronie https://www.facebook.com/help/211829542181913?locale=pl_PL

Informacje dotyczące odłączenia konta Google od innych aplikacji dostępne są na stronie https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=pl

Informacje dotyczące odłączenia konta Apple-ID od innych aplikacji dostępne są na stronie https://support.apple.com/pl-pl/102571

Cookies „serwisowe"

Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług i Serwisów oraz weryfikacji dostępu do naszych Serwisów. W związku z tym, razem z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne, korzystamy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

1) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

2) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w celu realizacji usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

3) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

4) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

5) trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

6) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:

 • stosowane przez Gemius S.A. - tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Danych Osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,
 • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie Danych Osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu);

Cookies „marketingowe"

My oraz nasi Zaufani Partnerzy wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu My oraz nasi Zaufani Partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych Osobowych w celach reklamowych wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania Twoich Danych w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

Jak zarządzać plikami cookie

Ustawienia niektórych plików cookie zależą od Ciebie. Aby zdecydować o plikach cookie skorzystaj z Przycisku Ustawienia Prywatności albo skontaktuj się z nami (dane kontaktowe wskazane w Serwisie). Zmiana ustawień plików cookie dokonana w obrębie danej aplikacji zostanie zapisana jedynie dla tej aplikacji. Aby zdecydować o plikach cookie w obrębie innych naszych aplikacji, dokonaj stosownych zmian w ramach wybranej aplikacji.

Możesz też w każdym czasie zmienić ustawienia w zakresie cookies, w tym ograniczyć lub wyłączyć ich stosowanie za pomocą ustawień przeglądarki. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisów, a wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podejmowanych w okresie, gdy zgoda była wyrażona.

Informujemy, że niektórzy nasi Zaufani Partnerzy zobowiązali się do stosowania aktów samoregulacji w zakresie reklamy behawioralnej. Więcej informacji na temat zasad wynikających z tych aktów, w tym opis tzw. mechanizmu opt-out umożliwiającego użytkownikowi wyłączenia zbierania danych na temat jego zachowania w internecie i wykorzystania ich do celów dopasowania reklam, znajduje się na stronach: https://www.youronlinechoices.com/pl/, https://www.networkadvertising.org.

POWIADOMIENIA WEB PUSH

Dane Osobowe Użytkowników (generowane na podstawie cookies) mogą za ich zgodą być przetwarzane w celu dostarczania powiadomień web push. Web push to krótkie komunikaty, które wyświetlają się na urządzeniu (desktop i/lub mobilnym) Użytkownika, zawierające informacje o treściach dostępnych w ramach.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłki powiadomień web push jest zgoda udzielona przez Użytkownika – tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Użytkownik wyraża zgodę na powiadomienia web push poprzez naciśnięcie odpowiedniego buttona przy zapytaniu o chęć otrzymywania powiadomień. Powiadomienia odnoszące się do treści Serwisu będą dobierane w oparciu o Profilowanie, to jest o dane na temat aktywności Użytkownika w Serwisie (jakie podstrony odwiedza).

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wysyłki web push najdłużej do czasu cofnięcia zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 

Aby cofnąć zgodę należy: 

1) w przeglądarce Google Chrome: 

 • kliknąć ikonę menu (trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki);
 • wybrać opcję Ustawienia;
 • przewinąć otwartą stronę na sam dół i klikną przycisk Zaawansowane;
 • wybrać opcję ustawienia witryn;
 • otworzyć Powiadomienia;
 • w sekcji Zezwalaj kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się obok adresu strony internetowej, od której nie chcesz otrzymywać powiadomień;
 • kliknąć Blokuj;

2) w przeglądarce Microsoft Edge:

 • kliknąć w ikonę menu (trzy kropki pionowe w prawym górnym rogu) przeglądarki, a następnie wybrać opcję Ustawienia;
 • wybrać Pliki cookie i uprawnienia witryny, a następnie kliknąć Powiadomienia w sekcji Uprawnienia witryny;
 • w sekcji Zezwalaj znaleźć witrynę Wyborczej i kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się obok adresu strony internetowej;
 • kliknąć Blokuj;

3) w przeglądarce Firefox

 • kliknąć w ikonę menu (trzy paski poziome w prawym górnym rogu) przeglądarki, a następnie wybrać opcję Ustawienia;
 • wybrać Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie w sekcji Uprawnienia kliknąć Ustawienia przy Powiadomieniach;
 • znaleźć witrynę Wyborczej i kliknąć Blokuj w rozwijanym menu obok adresu www;

4) w przeglądarce Opera

 • kliknąć w ikonę menu (trzy paski poziome w prawym górnym rogu) przeglądarki, a następnie wybierać Przejdź do pełnych ustawień przeglądarki;
 • wybrać Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie kliknąć Ustawienia witryny;
 • wybrać Powiadomienia;
 • znaleźć witrynę Wyborczej i kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się obok adresu strony internetowej;
 • kliknąć Blokuj;

Na życzenie, nasze biuro obsługi klienta udziela konsultacji, które mogą pomóc w cofnięciu zgody.

POWIADOMIENIA MOBILE PUSH

Mobile push notification to krótkie wiadomości wysyłane przez aplikację mobilną bezpośrednio na smartfon użytkownika, nawet gdy aplikacja nie jest w danym momencie używana. Te szybkie komunikaty mogą zawierać różnego rodzaju informacje - od przypomnień, przez oferty specjalne, aż po aktualizacje dotyczące aplikacji lub gry. Ich głównym celem jest przyciągnięcie uwagi użytkownika i zachęcenie go do interakcji z aplikacją.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o: przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia, w tym, w związku z profilowaniem). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie:
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 • Prawo do skargi – jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Helios Spółka Akcyjna; 90-318 Łódź, ul. Sienkiewicza 82/84;
 • drogą e-mailową na adres: iodo@helios.pl.

Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail, itp.);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iodo@helios.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta w dniu 14 maja 2024 roku.

Załączniki

Lista zaufanych partnerów

Format pdf, rozmiar pliku 1.68Kb