Helios w programie „Miejsce Przyjazne Weteranom”

Mając na względzie ogromne zasługi polskich żołnierzy sieć kin Helios przystąpiła do programu Fundacji Stratpoints „Weterani są wśród nas – Miejsce Przyjazne Weteranom”.

„Weterani są wśród nas – Miejsce Przyjazne Weteranom” to nowatorski w Polsce program wspierający weteranów wojska polskiego walczących podczas misji bojowych na świecie, tj. operacjach wojskowych NATO, Unii Europejskiej, ONZ lub w ramach innych koalicji. Status weterana może otrzymać, zgodnie z Ustawą o Weteranach Działań Poza Granicami Państwa (Dz.U. nr 205 poz. 1203) każdy żołnierz, który wziął udział w operacji wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Grupa weteranów w Polsce liczy kilkanaście tysięcy osób, w tym część z nich to weterani poszkodowani. Jedną z głównych idei inicjatorów Programu jest aby wzorem płynącym z kultury amerykańskiej zadbać i zatroszczyć się o żołnierzy po zakończeniu ich służby. Oferta dla weteranów i ich rodzin ma zapewnić pomoc między innymi w zdobyciu nowego zawodu, rozrywkę, opiekę medyczną oraz aktywność fizyczną.

O co chodzi?

W związku z tą inicjatywą każda osoba posiadająca status weterana, może nabyć bilet do dowolnie wybranego kina sieci Helios w stałej cenie – tylko 19,90 zł (niezależnie od tego czy bilet zostanie zakupiony wcześniej, czy w dniu seansu), a we wtorki – jedynie 16,90 zł (w ramach oferty Superwtorek!).

Bilety na wszystkie seanse w regularnym repertuarze są dostępne w kasach kin po okazaniu legitymacji weterana. Zapraszamy do kin!