Cennik

Łomża Helios

Seanse repertuarowe

cena przez wszystkie dni

do seansu

Bilet na film
SuperWtorek
PLN 12.00
PLN 10.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Wydarzenia Specjalne

cena przez wszystkie dni

do seansu

Kino Konesera
Helios dla Dzieci (Event)
Poranki Filmowe
Kultura Dostępna
Helios na scenie (film)
PLN 12.00
PLN 12.00
PLN 12.00
PLN 12.00
PLN 12.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Muzyka, teatr, opera

Nawet 11zł taniej!

15 dni i więcej

do seansu

8-14 dni

do seansu

1-7 dni

do seansu

w dniu

seansu

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

muzyka/teatr
opera/balet livestream
wydarzenie livestream
wystawa/sztuka
PLN 34.90
PLN 38.90
PLN 40.90
PLN 44.90
PLN 33.90
PLN 68.90
PLN 71.90
PLN 74.90
PLN 77.90
PLN 67.90
PLN 69.90
PLN 71.90
PLN 75.90
PLN 79.90
Nie dotyczy
PLN 25.90
PLN 28.90
PLN 30.90
PLN 33.90
PLN 24.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet

Kino Kobiet

cena przez wszystkie dni

Kino Kobiet
dopłata za event
dopłata za event przy grupie powyżej 10 osób
PLN 12.00
PLN 9.00
PLN 6.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet

Anime

cena przez wszystkie dni

do seansu

Helios Anime
PLN 12.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Maratony Filmowe

Nawet 8zł taniej!

7 dni i więcej

do seansu

4-6 dni

do seansu

1-3 dni

do seansu

w dniu

seansu

Nocny Maraton Filmowy
PLN 32.90
PLN 34.90
PLN 36.90
PLN 40.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Helios Sport

Nawet 11zł taniej!

7 dni i więcej

do seansu

3-6 dni

do seansu

1-2 dni

do seansu

w dniu

seansu

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

Dokument Sportowy
LIVE STREAM Premium
PLN 25.90
PLN 28.90
PLN 31.90
PLN 35.90
PLN 24.90
PLN 34.90
PLN 37.90
PLN 39.90
PLN 42.90
PLN 33.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Helios Sport

Nawet 11zł taniej!

4 dni i więcej

do seansu

2-3 dni

do seansu

1 dzień

do seansu

w dniu

seansu

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

LIVE STREAM Standard
PLN 22.90
PLN 26.90
PLN 29.90
PLN 32.90
PLN 21.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Seanse repertuarowe

cena przez wszystkie dni

do seansu

Bilet na film

SuperWtorek

PLN 12.00
PLN 10.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Wydarzenia Specjalne

cena przez wszystkie dni

do seansu

Kino Konesera

Helios dla Dzieci (Event)

Poranki Filmowe

Kultura Dostępna

Helios na scenie (film)

PLN 12.00
PLN 12.00
PLN 12.00
PLN 12.00
PLN 12.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Muzyka, teatr, opera

Nawet 11zł taniej!

15 dni i więcej

do seansu

muzyka/teatr

opera/balet livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

PLN 34.90
PLN 68.90
PLN 69.90
PLN 25.90

8-14 dni

do seansu

muzyka/teatr

opera/balet livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

PLN 38.90
PLN 71.90
PLN 71.90
PLN 28.90

1-7 dni

do seansu

muzyka/teatr

opera/balet livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

PLN 40.90
PLN 74.90
PLN 75.90
PLN 30.90

w dniu

seansu

muzyka/teatr

opera/balet livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

PLN 44.90
PLN 77.90
PLN 79.90
PLN 33.90

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

muzyka/teatr

opera/balet livestream

wydarzenie livestream

wystawa/sztuka

PLN 33.90
PLN 67.90
Nie dotyczy
PLN 24.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet

Kino Kobiet

cena przez wszystkie dni

Kino Kobiet

dopłata za event

dopłata za event przy grupie powyżej 10 osób

PLN 12.00
PLN 9.00
PLN 6.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata do sali dream +9 zł/1 bilet

Anime

cena przez wszystkie dni

do seansu

Helios Anime

PLN 12.00
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet
Dopłata za okulary 3D +3,90 zł/1 bilet

Maratony Filmowe

Nawet 8zł taniej!

7 dni i więcej

do seansu

Nocny Maraton Filmowy

PLN 32.90

4-6 dni

do seansu

Nocny Maraton Filmowy

PLN 34.90

1-3 dni

do seansu

Nocny Maraton Filmowy

PLN 36.90

w dniu

seansu

Nocny Maraton Filmowy

PLN 40.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Helios Sport

Nawet 11zł taniej!

7 dni i więcej

do seansu

Dokument Sportowy

LIVE STREAM Premium

PLN 25.90
PLN 34.90

3-6 dni

do seansu

Dokument Sportowy

LIVE STREAM Premium

PLN 28.90
PLN 37.90

1-2 dni

do seansu

Dokument Sportowy

LIVE STREAM Premium

PLN 31.90
PLN 39.90

w dniu

seansu

Dokument Sportowy

LIVE STREAM Premium

PLN 35.90
PLN 42.90

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

Dokument Sportowy

LIVE STREAM Premium

PLN 24.90
PLN 33.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

Helios Sport

Nawet 11zł taniej!

4 dni i więcej

do seansu

LIVE STREAM Standard

PLN 22.90

2-3 dni

do seansu

LIVE STREAM Standard

PLN 26.90

1 dzień

do seansu

LIVE STREAM Standard

PLN 29.90

w dniu

seansu

LIVE STREAM Standard

PLN 32.90

bilet grupowy

powyżej 10 osób (w kasie kina)

LIVE STREAM Standard

PLN 21.90
Dopłata internetowa 1,50 zł/1 bilet

W repertuarze kin Helios znajdują się filmy z oznaczeniem kategorii wiekowej. Kategorie wiekowe mają charakter wyłącznie rekomendacji, gdyż w Polsce nie istnieje żaden organ, który ustalałby kategorie wiekowe w stosunku do filmów wyświetlanych w naszym kraju. Wskazania kategorii wiekowej dokonuje Helios na podstawie rekomendacji przekazanych przez dystrybutorów, jak również kierując się kwalifikacjami filmu w krajach posiadających przepisy prawne dotyczące tej materii, opisami filmów i wskazówkami dotyczącymi sugerowanego wieku widza. Odpowiedzialność za udział osoby niepełnoletniej w projekcji ponoszą jej opiekunowie prawni/przedstawiciele ustawowi.

Dopłata internetowa: 1,5 zł/1 bilet

Jest to dodatkowo dopłata typu serwisowego doliczana do każdego biletu zakupionego przez stronę internetową www.helios.pl lub przez aplikację mobilną Helios

Informacja dotycząca filmów 3D

Aby obejrzeć film 3D, niezbędne są specjalne okulary 3D – do nabycia w kasach kina. Cena biletu nie zawiera opłaty za okulary 3D. Jest ona doliczana w trakcie zakupu biletu na seans, a okulary wręczane są w kasie biletowej. Po obejrzeniu filmu nie wyrzucaj okularów. Zabierz je ze sobą na kolejny seans 3D, a nie będziesz ponosić opłaty za okulary 3D przy zakupie biletu na inne filmy w tej technologii.

Jeżeli Twoje okulary 3D ulegną zarysowaniu lub odbarwieniu, postrzeganie efektu trójwymiaru może być utrudnione. Prosimy o sprawdzenie, czy okulary 3D nie są uszkodzone lub zarysowane zaraz po zakupie. Okulary używane nie podlegają reklamacji. Informujemy, że okulary 3D mogą nie działać w innym kinie niż to, w którym zostały zakupione.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

 

Załączniki

Informacje dotyczące korzystania z karty Dużej Rodziny w sieci kin Helios

Format pdf, rozmiar pliku 1.60Kb